Jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii w 5 minut?

To pytanie może wydawać się podchwytliwe. Jest jednak jak najbardziej poważne. Dokładnie tyle czasu zajmuje legalne i zgodne z prawem rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Istnieje możliwość założenia różnych rodzajów działalności gospodarczej, dzięki czemu łatwo dopasujesz ją do Twoich potrzeb. Najbardziej popularne to:

1. Sole Trader – Self Employment (w Polsce nazywany jednoosobową działalnością gospodarczą). Forma odpowiednia dla niewielkiego biznesu.
Rozliczenia ST dokonuje się raz w roku, za okres od 06 kwietnia 20..r do 05 kwietnia 20..r. Termin przesyłania deklaracji, to 9 m-cy czyli do 31 stycznia 20..r.
2. W przypadku dwóch lub więcej osób zakładających wspólnie działalność, lepszym rozwiązaniem będzie Partnership (odpowiednik spółki cywilnej w Polsce). W tym przypadku rozliczenie jest trochę trudniejsze, ponieważ osobno rozliczamy Partnership i osobno każdego z właścicieli.
3. Firma Limited to odpowiednik Spółki z o.o. Posiada osobowość prawną. Tu wymagania odnośnie rozliczeń i sprawozdawczości są zupełnie inne. Ten rodzaj działalności gospodarczej wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych i corocznych sprawozdań: Rachunku Zysku i Stratoraz Bilansu (Profit&Loss oraz Balancesheet).

PAYE, PAYROLL
System PAYE jest metodą płacenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby będące zatrudnione na umowę o pracę. Wysokość podatku dochodowego zależy od ilości dochodów uwzględniając kwotę wolną od podatku która na rok podatkowy 2018/19 wynosi
£11,850 :
— Stawka 20% – £11,851 do £46,350
— Stawka 40% – £46,351 do £150,000
— Powyżej £150,000 – 45%
Na koniec roku podatkowego, tj. 05 kwietnia, należy wysłać do pracownika i do HMRC roczną deklarację P60, zawierającą przychody i odprowadzone podatki za pracownika.

VAT – Value Added Tax
Value Added Tax – to podatek od towarów i usług. Jeśli przychody firmy przekraczają próg 85 000 w ciągu jednego roku rozliczeniowego należy zarejestrować się do rozliczeń podatku VAT. Rejestracja może odbyć sie również dobrowolnie. W tym celu trzeba wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć ją do HM Revenue & Customs. Rozliczeń Vat dokonuje się w systemie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Podstawowa stawka VAT w UK wynosi 20%. Rejestracja pozwoli na odzyskanie VAT-u naliczonego (od zakupów), umożliwia zakup towarów z Unii Europejskiej z zerową stawką. Oznacza to, że jeśli dokonujemy wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów/usług z np. Polski, to zastosowana zostanie stawka 0%.

A oto najważniejsza rada dla wszystkich! Myślcie na pierwszym miejscu o swoim biznesie, nie o formalnościach! Niech Wasze myśli i plany zajmuje przede wszystkim Wasz biznes! To, jak będziecie go prowadzić i jak macie zamiar na nim zarabiać.

Formalności powierzcie swojej księgowej.

MM Accounting: info@mmaccounting.co | Tel: +44 7852 757642 | Tel: +44 7982 930829

Share this...