Metaprogramy

Każdy człowiek ma pewne charakterystyczne dla siebie wzorce myślenia. Nie chodzi o poglądy i przekonania, które mogą się zmieniać zależnie od otoczenia, ale o sposoby myślenia, przez które filtrujemy wychodzące od nas i przychodzące informacje.

Metaprogramy, bo o nich mowa, to pewnego rodzaju ogólne strategie myślenia. Dzięki poznaniu tych strategii łatwiej jest nam się porozumiewać. Znając i rozumiejąc metaprogramy, zyskujemy przewagę w komunikacji, lepiej rozumiemy i jesteśmy lepiej rozumiani przez innych.
Znajomość metaprogramów daje Ci możliwość znacznie efektywniejszego komunikowania się z innymi, a także wywierania na nich skutecznego wpływu. Czasem podejrzewamy kogoś o nieczyste intencje, nie zdając sobie sprawy, że ten człowiek odmiennie od nas rozumie dane informacje. Czytając poniższe opisy, zastanów się, które są Ci najbliższe i jak wpływają na Twój kontakt z otoczeniem. Czy kojarzysz sytuację, w której podajesz innym zbyt szczegółowe informacje i stają się znudzeni rozmową? A może mówisz tak ogólnie, że trudno wychwycić sens wypowiedzi?

Sprawdzaj i testuj poniższe opisy, pamiętając, że wszystkie metaprogramy są równie silne i wartościowe.

Autorytet zewnętrzny a wewnętrzny.
Autorytet zewnętrzny – podejmuje decyzje głównie w oparciu o opinie innych. Szuka danych, badań, pyta innych o zdanie, potrzebuje więcej czasu. W celu skutecznej komunikacji pokazuj wyniki badań, powołuj się na autorytety, informuj, jak zrobili to inni.
Autorytet wewnętrzny – podejmuje decyzje w oparciu o wewnętrzne odczucia lub przekonania. Nie interesuje się tym, co na ten temat mówią inni. To osoba bardziej zdecydowana, opiera się na swoich doświadczeniach i poglądach. Aby mieć gwarancję skutecznej komunikacji, zapytaj tę osobę o jej subiektywną opinię i o to, co jest dla niej ważne. Nie krytykuj, lecz dyskutuj i szanuj odmienne zdanie.

Opcje a procedury.
Opcje – szuka możliwości, swobody wyboru. Nie lubi sztywności i reguł, które ograniczają. To osoba, która potrzebuje przestrzeni dla kreatywności i pomysłów. Aby wydobyć z niej potencjał, nie ograniczaj, a daj swobodę decyzji, możliwości. Procedury – potrzebuje procedur, punkt po punkcie, od „a” do „z”. Ważny jest porządek i ułożenie poszczególnych kroków. Taka osoba ma rozpisane notatki w kalendarzu i na kartkach. Ustala plan, zwykle językiem krótkim i zwięzłym. Gdy w kontakcie z tą osobą podasz procedury, będzie Cię cenić za profesjonalizm. Jeśli wprowadzisz chaos, nie będzie się umiała odnaleźć.

Ogół a szczegół.
Ogół – nie lubi szczegółów, ponieważ są męczące swoim natłokiem. Lubi generalizować, tworzyć wizje, mówić w przybliżeniu. Używa słów typu „wolność”, „dobro”, „plany”. W komunikacji z taką osobą używaj ogólników, opowiadaj, snuj wizje.
Szczegół – potrzebuje konkretów i detali, zadaje dużo pytań, chce wiedzieć jak najwięcej. Na spotkanie z tą osobą lepiej precyzyjnie się przygotuj, tak aby widziała Twoje zaangażowanie i uważała Cię za profesjonalistę.

Naucz się komunikować bardziej elastycznie, wiedząc, że słuchają Cię również ludzie, którzy mają odmienne od Ciebie metaprogramy

Podobieństwa a różnice.
Podobieństwa – tego typu ludzie kierują uwagę na to, jak nowe informacje zgadzają się z ich doświadczeniami. Nie przepadają za zmianami, których się boją. Cenią sobie bezpieczeństwo i stabilizację. Informację porównują do tego, co im znane. Jeśli przekonujesz taką osobę, mów o tym, w jaki sposób dany produkt, umowa czy projekt jest zbliżony do poprzednich. Pokazuj elementy, które nawiązują do tradycji i utartych poglądów. Różnice – tego typu ludzie najpierw dostrzegają to, co jest inne. Szybko się nudzą jednostajnością, lubią zmiany i różnorodność. Momentalnie dostrzegają problemy, niedociągnięcia i rzeczy, które nie pasują, nawet gdy wszystko inne jest spójne. Często używają słów „nowy”,„inny”. Czasem są to osoby męczące, szukające sprzeciwu dla tego, co mówisz. Znane informacje nie wzbudzają w nich ciekawości. Jeśli przekonujesz, skupiaj uwagę na tym, co odmienne i nietypowe.

Aktywny a bierny.
Aktywny – nastawiony na działanie, szybkie myślenie i podejmowanie decyzji. Wychodzi z inicjatywą, dużo mówi i przekłada to na działanie, używa wielu czasowników. W kontakcie proponuj dynamiczne akcje i działaj. Warto słuchać rozwiązań tej osoby i reagować na nie jak najszybciej.
Bierny – nie jest skłonny do podejmowania szybkich działań. Czeka na reakcję drugiej strony, mniej mówi, więcej słucha. Działa, gdy dostanie wyraźne zadanie, nie angażuje się od razu. W rozmowie staraj się przewodzić i nadawać jej oczekiwany tor.

Motywacja „od” a motywacja „do”.
Motywacja „od” – taka osoba koncentruje się na tym, czego nie chce, co chce ominąć, do czego nie dopuścić lub czego nie stracić. Dużo mówi o negatywnych aspektach i zagrożeniach. Pesymizm dodaje jej motywacji do działania. W kontakcie z tą osobą pokazuj negatywne konsekwencje oraz rozwiązania, jak je ominąć. Nie interesują jej zyski, lecz komfort i bezpieczeństwo.
Motywacja „do” – myśli i mówi o tym, co chce osiągnąć. Motywuje się wizją przyszłości i nagrody. Ma orientację na zysk, wygraną, osiągnięcia. W kontakcie wskazuj jasno korzyści. Mówienie o zagrożeniach demotywuje osobę o dominującym typie motywacji „do”

Pamiętaj, że na co dzień używamy wszystkich metaprogramów, choć niektóre mamy dominujące. Z części z nich korzystamy częściej i bardziej intensywnie niż z innych.

Systemy reprezentacji: wizualny, słuchowy, kinestetyczny.
Wizualny – przetwarza informacje przez wzrok. Potrzebuje zobaczyć, aby zrozumieć. Używa słów: „zobaczyć”, „obejrzeć”, „spojrzeć”. Ważne są obrazy i diagramy. W kontakcie z tą osobą mniej mów, więcej pokazuj.
Słuchowy – przetwarza informacje przez rozmowę i słuchanie. Potrzebuje dyskusji, żeby zrozumieć. Nie lubi hałasu podczas rozmowy, ponieważ wtedy się rozprasza. Warto skupić się na rozmowie w komfortowych warunkach. Parafrazuj i zadawaj pytania, podnoszą one jakość rozmowy.
Uczuciowy / kinestetyczny – potrzebuje odczuć, poczuć, „przetrawić” w sobie, żeby zrozumieć. Ważne są odczucia poprzez różne zmysły. Używa słów „czuję”, „doświadczam”. W kontakcie kieruj uwagę na „dobrą energię”, daj tej osobie czas na wczucie się w to, co mówisz.

Współczesna psychologia na metaprogramy patrzy z pobłażaniem, jednak pomimo braku potwierdzenia ze strony akademickiej, warto wykorzystać tę wiedzę w praktyce i samodzielnie sprawdzić jej skuteczność.

Omniboost
e-mail: kontakt@omniboost.pl
www.omniboost.pl

 

Share this...