Prawo pracy w Wielkiej Brytanii – poznaj swoje prawa

Niewypłacone wynagrodzenie

Często zdarza się tak, że pracodawca nie wypłacił nam wynagrodzenia, a my nie jesteśmy pewni, co zrobić. Poznaj kilka sposobów, które ułatwią Ci odzyskanie pieniędzy:

Napisz do pracodawcy list lub e-mail i upomnij się o swoje wynagrodzenie. W takim liście musisz uwzględnić całkowitą kwotę, która Ci się należy. Powinnaś/powinieneś również podać termin, w trakcie którego Twój pracodawca musi się odnieść do Twojego listu (w praktyce zazwyczaj jest to 14 dni). Jeżeli jesteś gotowa/gotów na to, by oddać sprawę do
Trybunału Pracy, umieść tę informację w swoim oficjalnym liście.

Jeżeli pracodawca nie odpisze na Twój list, musisz się skontaktować z Acas. To niezależna instytucja, która pomaga w sporach pracowniczych i w znalezieniu porozumienia pomiędzy stronami. Ten krok jest niezbędny, jeżeli planujesz złożyć pozew przeciwko swojemu pracodawcy w Trybunale Pracy. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, Acas wyda certyfikat, który pozwoli Ci na kolejny krok, czyli oddanie sprawy do Trybunału Pracy.

Przed zgłoszeniem sprawy do Acas przygotuj wszystkie dokumenty na poparcie swojego roszczenia. Są to m.in.:

• Umowa o pracę,
• Odcinki wynagrodzenia,
• Grafiki potwierdzające godziny, które przepracowałaś/-eś,
• Wyciągi bankowe potwierdzające, że wypłata nie trafiła na Twoje konto,
• Wiadomości lub korespondencja e-mailowa z pracodawcą, która potwierdza, że nie zapłacił Ci on wynagrodzenia.

Warto wspomnieć, że jako pracownik masz prawo do otrzymania swoich odcinków wynagrodzenia. Jeżeli Twój pracodawca odmówi Ci dostarczenia tych dokumentów, złamie on prawo, co w konsekwencji może posłużyć jako dowód, że ma coś do ukrycia.

Oddanie sprawy do Trybunału Pracy

Aby rozpocząć sprawę w Trybunale Pracy, musisz złożyć pozew w ciągu trzech miesięcy od ostatniego razu, gdy Twój pracodawca:
• Dokonał nieautoryzowanego potrącenia z Twojego wynagrodzenia,
• W ogóle nie wypłacił Ci wynagrodzenia w terminie, w którym powinien.

Złożenie pozwu wymaga wypełnienia formularza ET1, w którym należy podać numer certyfikatu wydanego przez Acas. Co ważne – rozpoczęcie roszczenia w Trybunale Pracy jest darmowe.

Jak wyegzekwować orzeczenie wydane przez Trybunał Pracy?

Jeśli pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia po 48 dniach od orzeczenia wydanego przez Trybunał Pracy, wypełnij formularz „Penalty enforcement form”. Wypełniony dokument wraz z orzeczeniem Trybunału Pracy powinien zostać wysłany do zespołu do spraw egzekwowania kar w Departamencie Biznesu, Energii i Przemysłu. Po otrzymaniu takiego formularza, departament wyśle Twojemu pracodawcy wezwanie do zapłaty oraz ostrzeżenie, że może on zostać ukarany grzywną, jeżeli w ciągu 28 dni nie wypłaci Ci kwoty przyznanej przez Trybunał Pracy. Jeśli po otrzymaniu wezwania do zapłaty pracodawca nadal nie wypłaci Ci wynagrodzenia, możesz skorzystać z przyspieszonego trybu, w ramach którego urzędnik sądowy do spraw egzekucji – podobnie jak komornik – zostanie wysłany do Twojego pracodawcy, aby odzyskać niewypłacone wynagrodzenie. Ten krok wymaga wypełnienia „Fast track enforcement form” i zapłacenia £66 (ta kwota zostanie Ci zwrócona, jeżeli pracodawca wypłaci Ci zaległość przyznaną przez sąd).

Dodatkowe przydatne informacje:
Minimalna płaca krajowa
Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do płacenia swoim pracownikom minimalnej płacy krajowej, która określa minimalną stawkę godzinową. Stawka godzinowa płacy minimalnej zależy od Twojego wieku i tego, czy jesteś praktykantem. Od 1 kwietnia 2021 r. minimalna stawka godzinowa wynosi:

• Osoby w wieku 23 lata i wzwyż: £8.91,
• Osoby w wieku 21–22 lata: £8.36,
• Osoby w wieku 18–20 lat: £6.56,
• Osoby w wieku 16–17 lat: £4.62,
• Praktykanci: £4.30.

Te stawki obejmują pracowników dorywczych, pracowników na umowach zerowych i pracowników z agencji. Niestety nie dotyczą one osób, które są samozatrudnione i tych, które pracują jako au pair lub nianie i mieszkają wraz z rodziną pracodawcy oraz nie płacą za zakwaterowanie i posiłki.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, jeśli pracujesz w restauracji, minimalna stawka godzinowa nie uwzględnia napiwków, które otrzymujesz podczas pracy.

Prawo do urlopu

Większość pracowników, którzy pracują na pełny etat (5 dni w tygodniu), musi otrzymać co najmniej 28 dni płatnego urlopu na rok, co stanowi 5.6 tygodnia urlopu. Pracodawca ma prawo wliczyć dni ustawowo wolne od pracy jako część przysługujących Ci dni urlopu. Pracownicy zatrudnieni na niecały etat mają prawo do płatnego urlopu, ale będzie to mniej niż 28 dni. Mogą oni obliczyć wymiar swojego urlopu, mnożąc 5.6 przez liczbę dni w tygodniu, podczas których pracują. Czyli np. osoba, która pracuje 3 dni w tygodniu, jest upoważniona do 16.8 dni urlopu na rok (3 razy 5.6).

Warto zaznaczyć, że przy odejściu z pracy powinnaś/ powinieneś otrzymać zapłatę za każdy dzień urlopu, który nie został wykorzystany. Należność jest wyliczana na podstawie liczby miesięcy w roku, które przepracowałaś/-eś przed odejściem z pracy. Jednak Twoja umowa o pracę może wymagać, byś wzięła/wziął urlop w trakcie okresu wypowiedzenia i wtedy nie otrzymasz zapłaty za niewykorzystane dni urlopu.

Potrącenia z wypłaty

Twój pracodawca nie może dokonywać potrąceń z Twojej wypłaty, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, np. na składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy lub spłatę kredytu studenckiego. Innego rodzaju potrącenia z Twojej wypłaty są nielegalne, chyba że wyrazisz na nie pisemną zgodę lub zostały one zawarte w Twojej umowie o pracę. Pracodawca ma również prawo dokonać potrącenia z wypłaty, jeżeli przez pomyłkę otrzymałaś/-eś nadpłatę. W takim przypadku Twój pracodawca powinien się z Tobą skontaktować od razu, jak tylko dowie się o swoim błędzie.

Jeśli pracujesz w handlu detalicznym lub w restauracji, Twój pracodawca może zabrać do 10% Twojego wynagrodzenia brutto na pokrycie wszelkich braków w kasie. Może on dokonywać tych potrąceń przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, dopóki nie zostanie odzyskana całkowita kwota.

Jeżeli Twój pracodawca dokonuje potrąceń z wypłaty, które są nielegalne, możesz wnieść przeciwko niemu roszczenie w Trybunale Pracy.

Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w razie ewentualnego konfliktu z pracodawcą.

DOMINIKA WLODARSKA
Jestem magistrem prawa i biznesu ukończonego
w University of Law w Londynie. Aktualnie pracuję
jako aplikantka w międzynarodowej firmie prawnej,
gdzie wykorzystuję swoje doświadczenie zdobyte
w ministerstwie bezpieczeństwa i KPMG (Londyn).
W wolnym czasie przekazuję swoją wiedzę innym, m.in.
na swoim prawnym profilu na Instagramie, ponieważ
uważam, że Polacy mieszkający poza granicami kraju
powinni się wspierać.
Instagram: beawareofyourrights

Share this...