Komórki macierzyste w ortopedii

W 2012 roku Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii przypadła 79-letniemu profesorowi Johnowi Gurdonowi z Uniwersytetu w Cambridge oraz 50-letniemu profesorowi Shinya Yamanaka z Uniwersytetu w Kioto, za opublikowanie badań w zakresie zastosowania komórek macierzystych [stem cells] w medycynie. To już trzecia Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny dotycząca praktycznego zastosowania komórek macierzystych. Nagroda Nobla, publikacje z nią związane oraz materiały medyczne zapoczątkowały masową możliwość, nieoperacyjnego leczenia pacjentów z uszkodzeniami bądź daleko zaawansowanymi zmianami degeneracyjnymi różnych części ciała.

Leczenie komórkami macierzystymi znalazło szerokie praktyczne zastosowanie szczególnie w neurochirurgii, neurologii, ortopedii, kardiochirurgii. Jest stosowane również w medycynie estetycznej, zastępując lub uzupełniając starsze formy zabiegów.
W naszej klinice – Platinium Clinic – stosujemy z bardzo dobrymi wynikami różne formy terapii ortobiologicznych, szczególnie leczenie osoczem bogatopłytkowym [PRP – Platelet Rich Plasma], które jest biologicznym leczeniem bioregeneracyjnym. Najważniejsze zastosowania to: urazy lub zmiany degeneracyjne ścięgien, mięśni, więzadeł, wewnętrznych powierzchni stawów – głównie chrząstki stawowej oraz małych nerwów obwodowych. Aplikacje miejsc trudno dostępnych wykonujemy pod kontrolą aparatu USG o wysokiej częstotliwości. Całość leczenia jest monitorowana przez bardzo dobrych radiologów badaniami głównie rezonansu magnetycznego [MRI] oraz badaniami USG.

Leczenie ortobiologiczne jest bezpieczne, całkowicie pozbawione skutków ubocznych. Współpracujemy również z klinikami w Europie i USA, wymieniając się doświadczeniami i organizując wspólne telekonferencje. Badania USG stawów biodrowych u noworodków i niemowląt wykonują lekarze posiadający certyfikat, wraz ze zdanym egzaminem u profesora Reinharda Grafa. Lekarze doszkalają się na dalszych zaawansowanych kursach, również u profesora Reinharda Grafa. Kolejnym warunkiem do samodzielnej i zaawansowanej pracy jest wykonanie ponad 2500 badań niemowląt.
Diagnostyka i leczenie wad postawy dzieci młodzieży składa się z konsultacji lekarskiej oraz możliwości zaawansowanego, fizjoterapeutycznego leczenia dowolnej wady postawy aż do pomyślnego zakończenia całego procesu.

Leczenie prowadzimy metodą PNF. Jest to metoda rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie narządu ruchu dorosłych i dzieci.

Nasi fizjoterapeuci posiadają wysokie umiejętności wykorzystania metody PNF w skoliozach. Ukończyli wielomodułowe kursy specjalistyczne, które pozwalają na samodzielne prowadzenie fizjoterapii wad postawy o dowolnym nasileniu schorzenia dziecka.

Od 15 września Platinium Clinic rozpoczyna realizację programu „Diagnostyka i leczenie stawów biodrowych u noworodków i niemowląt [2–6 miesięcy] oraz wad postawy dzieci i młodzieży ”. – Program będzie realizowany w Londynie, Belfaście i Edynburgu. Wszystkie informacje można uzyskać, kontaktując się z kliniką.

t: 0204 577 0003 | m: 07539 476 564
e: clinic@platiniumclinic.com
www.platiniumclinic.com

Share this...