Prawo spadkowe w Wielkiej Brytanii

Utrata bliskiej nam osoby jest często bardzo bolesnym doświadczeniem, w ramach którego musimy się uporać również ze wszystkimi formalnościami związanym ze śmiercią. W tym artykule chciałabym przybliżyć wymogi, które musi spełniać ważny testament, oraz zasady dziedziczenia spadku w sytuacji, gdy zmarła osoba nie pozostawiła ważnego testamentu.

Testament

W Wielkiej Brytanii testament musi spełniać poniższe wymogi, aby został uznany za ważny.
Dokument musi mieć formę pisemną i być podpisany przez spadkodawcę lub inną osobę, która podpisuje testament w imieniu spadkodawcy. Taka osoba musi podpisać testament na polecenie spadkodawcy i musi oddać podpis w obecności spadkodawcy.
Musi być jasne, że spadkodawca zamierzał poprzez swój podpis nadać testamentowi skuteczność.
Podpis spadkodawcy musi być złożony lub potwierdzony w obecności co najmniej dwóch świadków obecnych w tym samym czasie.
Każdy świadek musi podpisać testament lub potwierdzić swój podpis w obecności spadkodawcy (ale niekoniecznie w obecności innego świadka).
Warto wspomnieć, że nawet jeżeli spadkodawca miał ważny testament, ale po zrobieniu testamentu zawarł on związek małżeński lub związek cywilny, testament traci swoją ważność. Testament można również uznać za nieważny, jeżeli spadkodawca chciał go zniszczyć z intencją, aby został on unieważniony.

Zasady dzielenia spadku w przypadku braku ważnego testamentu

Jeżeli osoba zmarła nie miała ważnego testamentu, zasady dziedziczenia spadku reguluje prawo w Wielkiej Brytanii:

Nieruchomość i prawo spadkowe

Pary mogą być współwłaścicielami domu na dwa różne sposoby:
1. Joint tenancy – wszyscy właściciele mają jednakowe prawo do całej nieruchomości i nie posiadają indywidualnych udziałów. W przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli jego udziały automatycznie przechodzą na drugiego współwłaściciela. W Szkocji ten rodzaj własności nazywa się „joint owners with a survivorship clause”.
2. Tenancy in common – właściciele mogą posiadać nierówne udziały w nieruchomości, którą kupują. Jeżeli kupicie nieruchomość jako „tennants in common”, w przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli udziały nie przejdą automatycznie na drugiego współwłaściciela. Zostaną one przekazane według zapisanego testamentu. Jeżeli współwłaściciel nie miał zapisanego testamentu, wartość nieruchomości jest częścią spadku, która jest podzielona wedle zasad przedstawionych wyżej w tabeli.

Wspólne konto w banku i prawo spadkowe

Pary mogą również posiadać wspólne konto w banku. Jeśli małżonek lub partner cywilny umrze, partner automatycznie odziedziczy wszystkie pieniądze. Pieniądze ze wspólnego konta, które dziedziczy małżonek lub partner cywilny pozostający przy życiu, nie są wliczane do spadku, czyli nie są one częścią limitu £270,000.
Należy wspomnieć, że prawo w przypadku testamentów i spadków często ulega zmianom, dlatego warto przed sporządzeniem testamentu skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że dokument spełnia wszystkie wymogi i zostanie uznany za ważny.

O autorce:
DOMINIKA WLODARSKA
Jestem magistrem prawa i biznesu ukończonego
w University of Law w Londynie. Aktualnie pracuję
jako aplikantka w międzynarodowej firmie prawnej,
gdzie wykorzystuję swoje doświadczenie zdobyte
w ministerstwie bezpieczeństwa i KPMG (Londyn).
W wolnym czasie przekazuję swoją wiedzę innym, m.in.
na swoim prawnym profilu na Instagramie, ponieważ
uważam, że Polacy mieszkający poza granicami kraju
powinni się wspierać.
Instagram: beawareofyourrights

 

Share this...