Relacja V. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”i na Świecie

Relacja V. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”i naŚwiecie

W dniu 9 października 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród IV. i V. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech”. Dzięki uprzejmości i gościnności Pana Burmistrza – Alessandro Palombi – na zamku średniowiecznym Savelli w Palombara Sabina (RM) mogliśmy powitać licznie przybyłych laureatów, gości, przedstawicieli polskich i włoskich instytucji oraz sponsorów.

Po odegraniu hymnu włoskiego i polskiego, przedstawiono obecnych gości:

 • posłankę VII i VIII kadencji Sejmu RP i Przewodniczącą Kapituły – p. Bożenę Kamińską;
 • Posła na Sejm RP – p. Zbigniewa Ajchlera;
 • Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – p. Andrzeja Bętkowskiego;
 • Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego – p. Tomasza Jamkę;
 • Wicemarszałka Województwa Lubelskiego – p. Zbigniewa Wojciechowskiego;
 • Pana Burmistrza miasta Palombara Sabina – p. Alessandro Palombi;
 • Wiceburmistrza miasta Palombara Sabina – p. Guido Trugli;

Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Województwa Świętokrzyskiego- p. Piotra Kisiela;

 • Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego – p. Mariusza Bodo;
 • Głównego specjalistę Oddziału Spraw Zagranicznych Województwa Świętokrzyskiego – p. Jakuba Kopca;
 • Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie – p. Dariusza Pilaka;
 • Inspektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie – p. Darię Malinger;
 • Prezesa Ogólnokrajowej Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej – p. Izabelę Byzdrę;
 • Dyrektorkę Polskiej Szkoły w Anglii, członka Rady Polskiej Macierzy Szkolnej – p. Krystynę Olliffe;
 • Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii oraz Dyrektorkę Szkoły Polskiej – p. Barbarę Wojdę;
 • Dyrektorkę Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu (Chicago – USA) -p. Annę Dunajewski;
 • Wiceprezesa Stowarzyszenia Emigracji Polskiej w Chicaco; nauczycielkę w polskich szkołach w USA w stanie Illinois; członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce; reporterkę Dziennika Związkowego – najstarszej polskojęzycznej gazety na świecie – p. Jolantę Plesiewicz;
 • Członka Zarządu Stowarzyszenia Emigracji Polskiej w Chicaco; fotoreportera Dziennika Związkowego; członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce – p. Dariusza Piłkę;
 • Profesorkę Uniwersytetu w Salento i Uniwerystetu w Cambrige oraz członka Francuskiej Akademii – p. Barbarę Wojciechowską-Bianco;
 • Prezesa firmy Korab Garden – p. Piotra Nowaka;
 • Prezesa Zarządu GBSAPRI SpA – p. Carlo Bassi;
 • Dyrektora handlowego GBSAPRI SpA – p. Marco Emanuelli;
 • założycielkę i General Manager firmy DMA Servizi z siedzibą w Rzymie – p. Monikę Jakiełę;
 • właściciela winnicy GIANGIROLAMI w Palombara Sabina – p. Luca Giangirolami;
 • Przewodniczącą Związku Polaków w Kalabrii i autorkę tego projektu – p.Katarzynę Gralińską;
 • Wiceprzewodniczącą Związku Polaków w Kalabrii -p. Małgorzatę Cichońską.

Następnie Przewodnicząca Kapituły odczytała list Marszałka Senatu RP – Pana Tomasza Grodzkiego – skierowany do Związku Polaków w Kalabrii, laureatów i wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Po czym przystąpiono do przedstawienia laureatów IV. edycji konkursu wraz z ich krótką charakterystyką, albowiem wyniki zostały ogłoszone online w listopadzie 2020 roku. Wręczenie nagród zostało przesunięte, z powodu pandemii, na 2021 rok.

Nagrody laureatom IV. edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” wręczała Wiceprzewodnicząca ZPwK – p. Małgorzata Cichońska.

Opis i otrzymane miejsca znajdują się na stronie:

Laureaci 2020-IV edycja

Po krótkim przerywniku artystycznym w wykonaniu artystki polonijnej z Belgii – p. Wioletcie Falbie – Sekretarz Kapituły p. Magdalena Ratajewska przystąpiła do prezentacji V. Jubileuszowej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na Świecie.

Wśród nominowanych do nagrody byli przedstawiciele z: Anglii, Argentyny, Austrii, Belgii, Niemiec, Polski, Ukrainy, USA i oczywiście z Włoch. Również Kapituła była międzynarodowa. W tym roku wyjątkowo liczna, składająca się z 17 członków, reprezentujących 7 krajów:

 1. Bożena Kamińska – Przewodnicząca Kapituły- posłanka VII i VIII kadencji Sejmu RP i obecny pracownik Kancelarii Senatu RP;
 2. Katarzyna Gralińska – Organizator – autorka projektu, Przewodnicząca ZPwK i UAIP; członek KOP;
 3. Magdalena Ratajewska – Sekretarz Kapituły – Sekretarz ZPwK;
 4. Joanna Fabisiak – Wiceprzewodnicząca Komisji LPG w Sejmie RP;
 5. Marcin Zarzecki – Prezes Polskiej Fundacji Narodowej;
 6. Michał Goras – Wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej;
 7. Mikołaj Winnicki – Prezes stowarzyszenia Accademia dei Rampanti z Padwy;
 8. Krystyna Olliffe – Dyrektorka Polskiej Szkoły w Anglii, członek Rady Polskiej Macierzy Szkolnej z Anglii; członek KOP;
 9. Dorota Fischer – dziennikarka Radio PoloNews z Austrii;
 10. Tomasz Bastkowski – Dyrektor grupy edukacyjnej SEN z Irlandii; członek KOP;
 11. Izabela Tomiczek-Pitlok – Kobiecy Challange – Niemcy;
 12. Anna Dunajewski – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu z USA;
 13. Dorota Wiśniewska – Przewodnicząca stowarzyszenia Via dell’Ambra – laureatka III edycji;
 14. Anna Malczewska – dziennikarka portalu Polski Obserwator; laureatka II edycji;
 15. Pier Luigi Consorti – działacz polonijny; laureat III edycji;
 16. Agnieszka Mąka – działaczka polonijna; laureatka IV edycji;
 17. Jacek Pydyn – działacz polonijny; właściciel jedynej we Włoszech polskiej telewizji internetowej; laureat IV edycji.

Następnie przystąpiono do prezentacji kategorii V. edycji Jubileuszowej konkursu.

 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA;
 2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA;
 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA;
 4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE;
 5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA;
 6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE;
 7. POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII;
 8. POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI.

Laureatami V. edycji jubileuszowego konkursu zostali w kategoriach:

 • DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Nagrody wręczała Pani Bożena Kamińska – Przewodnicząca Kapituły.

Dyplom uczestnictwa przyznano p. Ewie Trzcińskiej – za działania na rzecz zniesienia dyskryminacji i nierówności w miejscu pracy.

W podziękowaniu za podtrzymywanie i krzewienie polskości oraz całokształt działalności społecznej i edukacyjnej – dyplomy wyróżnienia otrzymali:

 • Marta Rzeczkowska – dyrektorka szkoły polonijnej w Ascoli Piceno;
 • Stanisława Patkowska-Kołusenko;
 • Andrzej Kwiczała;

III miejsce zdobyła p. Marta Stępień – za działalność społeczną i chęć niesienia pomocy słabszym;

III miejsce ex aequo otrzymała p. Bożena Laskiewicz – za długoletnią działalność i szczególne zaangażowanie na rzecz Polonii; za niesienie pomocy medycznej dzięki swojej fundacji Medical Aid for Poland Fund; za pracę lekarską w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii; za bycie Deputy Lieutenant in Greater London (przyboczną przedstawiciela królowej Elżbiety II ) oraz całokształt działalności na polu społecznym;

dodatkową nagrodę dla Pani Bożeny ufundował Prezydent Miasta Kielce – p. Bogdan Wenta;

Nagroda została wręczona przez Marszałka Woj. Świętokrzyskiego -p. Andrzeja Bętkowskiego;

II miejsce otrzymał p. Andrzej Zgiet – Prezes Stowarzyszenia Emigracji Polskiej w Chicago – za swoją postawę godną naśladowania, życzliwość i działalność społeczną na rzecz Polonii amerykańskiej;

II miejsce ex aequo otrzymała p. Wioletta Falba – działaczka polonijna z Belgii – za zaangażowanie na rzecz Polonii; za promocję kultury i historii polskiej;

I miejsce otrzymał p. Eugeniusz Kuznicow-Wyszyński – za ogromne zaangażowanie w międzynarodowe inicjatywy społeczne i naukowe; za promocję kultury i historii Polski i Polonii w Europie; za działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, Litwie, w Serbii, Turcji i we Włoszech; za pomoc przy nowelizacji ustawy o repatriacji i Karty Polaka; za dbanie o dobry wizerunek Polaków oraz oddanie na rzecz polskiej mniejszości narodowej; „Za to, że w tylu częściach świata, tam gdzie bije puls Polski i trwają otwarte polonijne umysły i serca, ludzie mówią o nim nie inaczej jak tylko Nasz Eugeniusz”;

Pan Eugeniusz otrzymał także nagrodę specjalną ufundowaną przez GBSAPRI SpA – za wybitną działalność społeczną na rzecz Polonii włoskiej i krajów wschodniej Europy; za niespożytą energię i chęć działania; za udział i zaangażowanie w realizacji wielu projektów o zasięgu międzynarodowym.

 Nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gniezna – p. Tomasza Budasza – otrzymała p. Agnieszka Stokowiecka – za działalność społeczną i charytatywną; za wytrwałość, odwagę i chęć niesienia pomocy innym; za pomoc i walkę na rzecz dzieci; Nagroda została wręczona przez Dyrektora MOK w Gnieźnie p.  Dariusza Pilaka.

 • DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

III miejsce otrzymał Zespół „Ostrowianki Polesianki”- za promocję folkloru, kultury i kuchni polskiej na arenie międzynarodowej;

III miejsce ex aequo otrzymała p. Katarzyna Holka – za kreatywność i pomysłowość w tworzeniu kreacji artystycznych pochodzących z materiałów rycyklingowych; za promocję kultury polskiej w Europie;

II miejsce otrzymała p. Urszula Rojek – za promocję polskiej opery, operetki, muzyki sakralnej i musicalowej; za międzynarodową działalność koncertową promującą polskich kompozytorów; za opracowanie i prowadzenie programów edukacyjno-artystycznych i warsztatów muzycznych w Austrii, Indiach i w Polsce; za promocję i rozwój artystyczny młodych talentów muzycznych; za całokształt działalności na rzecz Polonii;

II miejsce ex aequo otrzymała p. Anna Nawrocka – za działalność artystyczną i promocję polskiego malarstwa;

I miejsce otrzymała p. Magdalena Marszałkowska – za działalność dziennikarską i promocję potencjału kulturalnego Polski; za twórczość teatralną i działalność kulturalną; za całokształt działalności literacko-edukacyjnej;

 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA

III miejsce otrzymała p. Małgorzata Wieczorek – za przedsiębiorczość i promocję tradycji i innowacyjności technologicznych;

II miejsce otrzymała p. Jowita Ludwikiewicz – za pomysłowość i pasję do wykonywanej pracy;

II miejsce ex aequo otrzymała p. Barbara Kamińska – za przekazywanie wiedzy innym i kreatywność; za przedsiębiorczość i pozytywny wizerunek Polaka;

I miejsce otrzymała p. Izabela Byzdra – za wspieranie Polaków i Włochów oraz ich firm w działalności finansowo-przedsiębiorczej; za całokształt działalności społecznej na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Nagrody wręczała p. Dorota Fischer – dziennikarka Radio PoloNews z Austrii i członek Kapituły.

III miejsce otrzymała p. Krystyna Hoduń – za całokształt działalności kulturalnej; za promocję tradycji muzycznych regionalnych i ogólnokrajowych Polski; za krzewienie wiedzy o zwyczajach i obrządkach historycznych;

II miejsce otrzymała p. Joanna Longawa – za pomysłowość i promocję literatury polskiej; za przekazywanie informacji, tłumaczenia i promocję polskich i zagranicznych artystów; za promocję kultury i sztuki;

I miejsce otrzymał p. Józef Stawecki – za całokształt działalności kulturalnej w Argentynie; za promocję kina polskiego w Mar del Plata; za edukację młodzieży w duchu patriotyzmu; za promocję historii i dziedzictwa kulturalno-historycznego Polski w Ameryce Południowej;

 • DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-EDUKACYJNA

Nagrody wręczała p. Krystyna Olliffe – Dyrektor Polskiej Szkoły w Anglii.

Dyplom uczestnictwa otrzymała p. Hanna Czarnasiak – za działalność edukacyjną w zakresie historii rodu Sobieskich oraz niedźwiedzia Wojtka i II Korpusu Polskiego;

Dyplom wyróżnienia dostała p. Agnieszka Kwiatek – za działalność naukowo-edukacyjną wśród młodzieży polonijnej;

III miejsce otrzymała p. Anna Szwarc-Zając – za kultywowanie pamięci historycznej o holokauście; za organizację i promocję warsztatów historycznych dla dzieci i młodzieży; za całokształt działalności edukacyjnej;

III miejsce ex aequo otrzymała p. Ligia Henczel – za całokształt publikacji w wersjach polsko-włosko-angielskich o polskim dziedzictwie kulturowym w Italii i dwustronnych związkach naukowo-artystycznych i kulturalno-społecznych, problematyki migracyjnej Polaków do Włoch, na przestrzeni dziejów;

II miejsce otrzymała p. Marta Petrusewicz – za całokształt działalności społeczno-politycznej na rzecz Polski; za dorobek naukowy i działalność kulturalną na rzecz Polonii kalabryjskiej oraz społeczności lokalnej; za pomoc kobietom i osobom uciekającym z terenów objętych działaniami balistycznymi; za postawę i przykład godny naśladownictwa; za promocję historii o holokauście; za działalność naukowo-literacką przetłumaczoną na wiele języków; za osobisty wkład w wypełnianiu obowiązków instytucjonalnych oraz promocję spraw polskich i międzynarodowych, które daleko wykraczały poza obowiązki służbowe;

II miejsce ex aequo otrzymała p. Marta Mazur – za całokształt działalności naukowej i publicystycznej w prestiżowych czasopismach lekarskich na świecie; za bezpłatną opiekę stomatologiczną i ortodon-tyczną dla dzieci; za działalność naukowo-akademicką;

I miejsce otrzymał p. Andrzej Marcin Białas – za całokształt społecznej działalności naukowo-edukacyjnej w Bawarii na rzecz krzewienia pamięci historycznej; za pomoc i organizację spotkań historycznych z potomkami ofiar pokolenia wojennego; za prace publicystyczne w polonijnej i niemieckiej prasie; za budowanie pomostu przyjaźni i zrozumienia pomiędzy oba narodami;

 • POLACY ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII

Nagrodę wręczała p. Anna Dunajewski – Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburgu (USA).

W tej kategorii zostało przyznane tylko I miejsce p. Piotrowi Nowakowi – za całokształt działania na rzecz promocji zdrowej i ekolo-gicznej żywności na rynkach światowych; za działania społeczne w walce z koronawirusem; za współpracę naukową z wieloma uniwersy-tetami i placówkami naukowymi; za charytatywne dostawy soków NFC dla personelu medycznego polskich szpitali oraz włoskich w Turynie i Bergamo;

 • POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE

Nagrody były wręczane przez Przewodniczącą Kapituły – p. Bożenę Kamińską.

III miejsce otrzymała p. Antonella Roncanollo – za działalność społeczną i charytatywną na rzecz środowiska polonijnego; za działalność pisarską poruszającą tematy historyczne żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. Wł. Andersa; za wieloletnie badania naukowo-historyczne;

II miejsce otrzymał p. Lello Castaldi – za działalność historyczno-edukacyjną i promocję bitwy o Monte Cassino; za krzewienie pamięci historycznej na temat udziału polskich żołnierzy w II wojnie światowej i miśka Wojtka wśród młodzieży włoskiej; za opracowanie komiksów edukacyjnych; za promocję historii polskiej na arenie międzynarodo-wej; za ufundowanie pomnika miśka Wojtka;

II miejsce ex aequo otrzymał p. Luciano Bucci – za promocję wiedzy historycznej o polskich żołnierzach II Korpusu Polskiego; za zbiór unikalnych eksponatów i prezentacji ich w muzeum Winterline – jednej z najważniejszych placówek muzealnych o tematyce wojennej we Włoszech;

I miejsce otrzymał p. Theodor Kanitzher – za kilkudziesięcioletnią promocję muzyki Fryderyka Chopina na całym świecie; za stworzenie uniwersalnej Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich; za zorganizowanie w Gaming, jedynego w Austrii, Festiwalu Chopinowskiego o zasięgu światowym; za działalność społeczną w Towarzystwie Austria-Polska na rzecz zacieśniania stosunków gospodarczo-kulturalnych na rzecz obu krajów; za promocję i przekazywanie ogromnej wiedzy kulturalnej i historycznej na temat Polski młodemu pokoleniu; za motto życiowe, które konsekwentnie realizuje pomimo 95 lat „…Ja osobiście chciałem zrobić coś pożytecznego dla wolności  porozumienia między narodami. Polska jest dla mnie dlatego ważna, bo jest jednym z tych krajów, które najbardziej ucierpiały podczas nazistowskiego terroru i drugiej wojny światowej”;

 • POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – laureat czterech poprzednich edycji

Nagroda była wręczona przez Przewodniczącą Kapituły – p. Bożenę Kamińską.

Kapituła wybrała tylko jednego laureata, spośród wszystkich zwycięzców pierwszych miejsc, we wszystkich kategoriach, w czterech poprzednich edycjach.

Laureatem został Związek Wolontariuszy Grupa Modlitewna MontePaolo.

Ponadto zostały wręczone dyplomy wyróżnienia Związku Polaków w Kalabrii przez Przewodniczącą – p. Katarzynę Gralińską – dla:

 • Pani Barbary Wojciechowskiej-Bianco – za wyjątkowe reprezentowanie Polski i Polaków; za niesienie pomocy innym; za nieustanną wolę działania na rzecz kultury polskiej na arenie międzynarodowej;
 • Państwa Marię i Zbigniewa Ajchlerów – w podziękowaniu za ponad dwudziestoletnią działalność charytatywną na rzecz osób chorych na Parkinsona i wspieranie ich rodzin; za przekazanie podczas lockdownu 100.000 pln szpitalowi w Szamotułach na zakup karetki i środków ochronnych.

W końcowej fazie uroczystości Przewodnicząca ZPwK wręczyła tabliczki okolicznościowe i dyplomy wyróżnienia osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się swoją pracą społeczną na rzecz konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na świecie:

 • Jackowi Pydynowi – za ogromną pracę przy realizacji filmów promocyjnych i galowych. Jego przysłowiowe „Mówisz i Masz” stało się hasłem sztandarowym jubileuszowej edycji. Szczególne podzię-kowania dla całej ekipy technicznej i montażowej;
 • Dominice Friedrich – za pomoc w tłumaczeniach;
 • Agnieszce Mące – za pomoc w pozyskaniu sali zamkowej, restauracji w Palombarze Sabinie, plakatów reklamowych oraz kilku sponsorów od gadżetów jubileuszowych;
 • Darii Malinger – Inspektor z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie – za pomoc i konsultację administracyjną;

Naszym sponsorom:

 • Prezydentowi Miasta Kielce – Bogdanowi Wencie – za ufundowanie dwóch nagród;
 • Prezydentowi Miasta Gniezna – Tomaszowi Budaszowi – za ufundowanie nagrody;
 • Mikołajowi Winnickiemu – Prezesowi stowarzyszenia „Accademia dei Rampanti” – za ufundowanie statuetek IV. i V. edycji konkursu oraz pokrycie kosztów transportu z Rzymu do Polombara Sabina na galę;
 • Marszałkowi Woj. Świętokrzyskiego – Andrzejowi Bętkowskiemu i jego pięcioosobowej delegacji – za wieczorek promocyjny;
 • Wicemarszałkowi Woj. Lubelskiego – Zbigniewowi Wojciechowskiemu – za ufundowanie nagrody dla jednego z laureatów i pomoc w promocji konkursu;
 • Burmistrzowi Palomara Sabina – Alessandro Palombi – i P. Wiceburmistrzowi – Guido Trugli – za udostępnienie sali zamkowej na uroczystą galę;
 • Dyrektorowi MOK z Gniezna – Dariuszowi Pilakowi – za współpracę i opracowywanie przyszłych projektów;
 • Carlowi Bassi – prezesowi Zarządu GBSAPRI SpA, za ufundowanie nagrody dla jednego z laureatów;
 • Romanie Spagnoli i P. Thanee Valente z GBSAPRI – za wykonanie plakatów reklamowych oraz reklamę multimedialną tegorocznego konkursu;
 • Luce Giangirolami – właścicielowi winnicy Giangirolami, za gadżet winny dla wszystkich uczestników konkursu;
 • Małgorzacie Wieczorek – współwłaścicielce winnicy Ronco Margherita, za degustację win i serów;
 • Roberto Marchesi – właścicielowi gaju oliwnego Falconieri e Falconeri, za gadżet oleju z oliwek;
 • Firmie Pullana – za gadżet kosmetyczny;
 • Piotrowi Nowakowi – właścicielowi firmy Korab Garden, za gadżet zdrowego błonnika;
 • Jolancie Plesiewicz i P. Dariuszowi Piłce z Dziennika Związkowego w USA – za serwis fotograficzny.

Po wspólnych zdjęciach wszyscy uczestnicy udali się do restauracji na galową kolację integracyjną, podczas której zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu p. Wioletty Falby i zespołu Formacja 50+.

Następne dwa dni zadedykowane były edukacji, kulturze i integracji polonijnej. Laureaci i goście brali udział w wycieczkach po Rzymie i na Monte Cassino, zorganizowanych przez Zarząd ZPwK. Duża grupa polonijna brała udział w składaniu wieńca na grobie gen. Andersa, pod przewodnictwem Marszałka Woj. Świętokrzyskiego i zwiedziła Muzeum przy polskim cmentarzu. Dzięki uprzejmości przewodnik-wolontariuszki i przedstawicielowi władz lokalnych goście pozyskali bardzo cenne informacje historyczne.

W bardzo miłej i przyjaznej atmosferze nawiązywano kontakty międzynarodowe, które niedługo zaowocują rozwiniętą na szeroką skalę współpracą międzynarodową i nowymi projektami.

Wszystkim członkom Kapituły dziękujemy bardzo serdecznie za Ich poświęcenie dla dobra konkursu, za życzliwość i pomoc, w szczególności pani Dorocie Wiśniewskiej, za jej ogromną pomoc informacyjną.

Serdeczne podziękowania kierujemy do p. Barbary Kamińskiej – za profesjonalne oprowadzenie naszej grupy polonijnej po Rzymie, śladami słynnych Polaków.

Najgorętsze podziękowania składamy wszystkim tym, którzy niestety nie mogli być razem z nami fizycznie, ale przyczynili się w dużym stopniu do sukcesu tegorocznego konkursu. Szczególnie naszym rodzinom, bez których wsparcia nie moglibyśmy spokojnie pracować.

Jednak największe podziękowania składamy Dyrektorowi Domu Polskiego im. Jana Pawła II przy via Cassia 1200 – ks. Łukaszowi Kotarbie – za ogromną pomoc, opiekę logistyczną, wsparcie i życzliwość. Wszyscy goście i uczestnicy byli zachwyceni atmosferą rodzinną, dyspozycyjnością i ogromną kulturą osobistą każdego z braci, sióstr i pracowników (m.in. Siostry Serafiny i Julii, brata Piotra, sióstr i personelu kuchennego, który nas doskonale karmił). Wiele osób postanowiło już wkrótce powrócić do Domu Polskiego z rodzinami i przyjaciółmi.

Związek Polaków w Kalabrii jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc, wsparcie i życzliwość, z jaką spotykały się organizatorki wydarzenia. Składa najserdeczniejsze gratulacje wszystkim uczestnikom, aby ich życie było usiane samymi sukcesami zawodowymi i satysfakcjami osobistymi.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z nami w przyszłym roku przy organizacji VI edycji „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”.

Katarzyna Gralińska, Przewodnicząca ZPwK

Share this...